KOMPLEXNÍ A PROFESIONÁLNÍ
SPRÁVA NEMOVITOSTI

Kompletní správa nemovitostí pro společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby.
Provádíme komlexní údržbu a správu nemovitostí od ekonomického a právního servisu, přes pravidelné revize až po veškeré úklidové služby. Díky naší dlouholeté praxi Vám při správě nemovitostí a budov zajistíme také veškeré související služby, jak účetní, tak daňové, stejně jako havarijní pohotovost, či hygienický servis.

ROZSAH KOMPLEXNÍHO ZAJIŠTĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH

 • evidence dlužníků
 • upomínání neplatičů
 • připravení podkladů pro vymáhání pohledávek
 • hlídání a kontroly v insolvenčním rejstříku
 • informování statutárních orgánů o exekuci
 • zabezpečení údržby a oprav domu, společných prostor, bytů a nebytových prostor
 • zajištění revize vyhrazeného technického zařízení (elektřina, plyn, hromosvody, požární prohlídky, hydranty, hasící přístroje)
 • deratizace, dezinfekce
 • zajištění nepřetržité poruchové služby
 • zpracování rozpočtů a plánů oprav
 • smluvní zprostředkování dodávek všech energií a dalších služeb nezbytných k provozu nemovitosti (teplo, teplá a studená voda, elektřin pro společné části domu, sta, úklid, atd.)
 • předpisy úhrad a příspěvků na správu domu a pozemku
 • vedení evidence vlastníků
 • zpracování měsičních předpisů zálohových plateb, provádění úhrad nákladových faktur za služby spojené s bydlením z bankovních účtů SVJ
 • zpracování ročního vyúčtování služeb dle platné legislativy, včetně evidence nedoplatků
 • evidence plateb
 • vedení účetníctví SVJ dle platného zákona
 • zpracování roční účetní uzávěrky
 • roční vyučtování fondu oprav
 • zpracování podkladů pro daňová přiznání
 • dokumentace přehledu o hospodaření
100
NA NÁS SE VŽDY MŮŽETE 100% SPOLEHNOUT
365
JSME TU PRO VÁS 365 DNÍ V ROCE K DISPOZICI
1
JEDNÁME S JEDNIČKAMI NA ČESKÉM TRHU

KOMPLEXNÍ SERVIS
CELÉ VAŠÍ INVESTICE

Nákup/prodej specifické nemovitosti určené k investici
Kompletní právní servis potřebného k nákupu a převodu nemovitosti a dále jeho pronájmu
Pronájem nemovitosti
Správa nájemného a služeb
Údržba a pravidelné kontroly stavu nemovitosti
Informativní součinnost mezi vlastníkem a nájemcem

NAŠE PROFESIONÁLNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
NAŠIM KLIENTŮM POSKYTUJE TAKÉ

PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA

 • externí předseda převezme plnou zodpovědnost za správu nemovitosti, komunikaci s nájemníky a chod celého vchodu
 • zázemí právních služeb zajištěných advokátní kanceláří
 • optimalizace nákladů a objemů dodávek od dodavatele služeb pro vaši nemovitost
 • pravidelné informační výstupy a přehledy činnosti dostupné všem vlastníkům
 • zcela osobní přístup přizpůsobený potřebám dané nemovitosti
 • plnění vašich požadavků a potřeb souvisejících s běžným a bezproblémovým chodem nemovitosti
 • flexibilita a časová přizpůsobivost individuálním potřebám domu a nájemníků

Osobně

Osobní přítomnost je pro nás samozřejmostí, jsme dle dohody na daném místě v daný čas

Jednoznačně

Nezasahujeme do rozhodovací pravomoci vlastníků - chod nemovitosti máte stále zcela ve vašich rukou

Přehledně

Základní dokumenty a nezbytné informace pro vlastníky jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách společenství vlastníků

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY
V RÁMCI SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

Kompletace kupních a darovacích smluv, případně uzavírání smluv o dílo
Zajištění poptávkového, případně výběrového řízení
Zpracování přihlášek pohledávek SVJ do insolvence
Zpracování návrhu na zápis do rejstříku vedeného příslušným krajským soudem
Opatření špičkové právnické osoby při zastupování u soudního řízení
Zpracování žalob na neplatiče
Svolávání a vedení shromáždění společenství vlastníků nemovitostí
Právní poradentsví v oblasti bytové politiky

KONTAKT

NAVŠTIVTE NÁS
Hlučínská 775/32, 74714 Ludgeřovice
ZAVOLEJTE NÁM
+420 792 319 874